ภาพบรรยากาศงาน ThaiFex World Of Food Asia 2019

ThaiFex World of Food Asia 2019 (May 28 - June 1, 2019) at Impact Muangthong Thani