งานจัดชิมแยม

Thai Forest Products มีงานจัดชิมแยมต้นตำรับแท้ตามแบบฉบับสไตล์อังกฤษ

โดยมีแยม Forest สูตรน้ำตาลน้อย (Less Sugar) ซึ่งใช้น้ำตาลทองธรรมชาติ (Brown Sugar)

เป็นส่วนประกอบหลักมาให้ชิมก่อนใคร สามารถไปร่วมลิ้มชิมรสได้ตามกำหนดดังนี้    

 

จัดชิม Tops Market
  4 - 7 ธันวาคม 2557 Tops Market สาขาปราจีนบุรี
12 - 18 ธันวาคม 2557 Tops Market สาขาพรานนก กรุงเทพฯ
19 - 25 ธันวาคม 2557 Tops Market สาขามุกดาหาร