งานแสดงสินค้าเชียงใหม่

Thai Forest Products เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก 2557

WORLDFEX - World Food & Beverage Expo 2014

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พบกันที่บูธ B 20 นะคะ