Bread Talk

ลูกค้าสามารถซื้อแยมฟอร์เรสท์ได้ที่ร้าน BreadTalk ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะคะ

มีวางจำหน่าย 2 รสชาติคะ

1. FINEST STRAWBERRY EXTRA JAM (แยมสตรอเบอร์รี่)

2. SWEET ORANGE MARMALADE (มาร์มาเลดส้ม)