งานสัปดาห์หนังสือนิตยสารครัว

ทางบริษัท ไทย ฟอร์เรสท์ โปรดักส์ จำกัด ได้มอบกิ๊ฟเซ็ทให้กับนิตยสารครัว

(บริษัท แสงแดด มีเดีย กรุ๊ป จากัด)

เพื่อสนับสนุนของสมนาคุณแจกในงานสัปดาห์หนังสือ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560