งาน Top Thai Brand @ Vietnam 2017

แยม Forest Products สู่ประเทศเวียดนาม

พบแยมรสชาติดีมีคุณภาพ Forest Products
สูตรดั้งเดิมจากประเทศอังกฤษ Since 1879
ในงาน " Top Thai Brands 2017"...
ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 พ.ค. 60
ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
Saigon exhibition & convention center (secc)