บรรยากาศงาน Superior Taste Award ณ ประเทศ เบลเยี่ยม

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล Superior Taste Award ณ กรุงบรัสเซลล ประเทศ เบลเยี่ยม วันที่ 14 มิถุนายน 2560

-----------------------

The Superior Taste Awards 2017 was handed over during the official ceremony in presence of awarded participants, press and officials on June 14, 2017 in Brussels, Belgium.  

Credit to www.iTQi.com