ภาพบรรยากาศงาน ThaiFex World of Food Asia 2018

ThaiFex World of Food Asia 2018 (May 29 - June 2, 2018) at Impact Muangthong Thani, Challenger 1