งานจัดชิมแยม


2019-08-08 12:48:23

Thai Forest Products มีงานจัดชิมแยมต้นตำรับแท้ตามแบบฉบับสไตล์อังกฤษ โดยมีแยม Forest สูตรน้ำตาลน้อย (Less Sugar) ซึ่งใช้น้ำตาลทองธรรมชาติ (Brown Sugar) เป็นส่วนประกอบหลักมาให้ชิมก่อนใคร สามารถไปร่วมลิ้มชิมรสได้ตามกำหนดดังนี้    จัดชิม Tops Market 4 - 7 ธันวาคม 2557      Tops Market สาขาปราจีนบุรี

12 - 18 ธันวาคม 2557   Tops Market สาขาพรานนก กรุงเทพฯ

19 - 25 ธันวาคม 2557   Tops Market สาขามุกดาหาร


                      สงวนลิขสิทธิ์ 2019   

บริษัท ไทย ฟอร์เรสท์ โปรดักส์ จำกัด