0


ตอบคำถาม Q&A

คำถามที่ 1:   การจัดเก็บแยมอย่างไร หลังจากเปิดขวดแล้ว

ตอบคำถาม:  แนะนำให้ปิดฝาและเก็บในตู้เย็น


คำถามเพิ่มเติม